Friade från delaktighet i Östtimormassaker

I Indonesien har en domstol frikänt fyra officerare och en polischef som åtalats för delaktighet i en massaker i Östtimor strax efter folkomröstningen om självständighet 1999.
Enligt domstolen har det inte gått att bevisa att männen begått något brott. Vid massakern utanför en kyrka i staden Suai dödades 27 östtimoreser, bland dem tre präster.