Minskat antal poliser i Stockholm

Antalet tjänstgörande poliser i Stockholms län har minskat med 16 procent de senaste fyra åren. Det visar polisens egna siffror. - Nu är antalet poliser i länet 3 800, och därmed är smärtgränsen nådd, säger länspolismästare Gunno Gunnmo till Radio Stockholm.
1998 fanns drygt 4 500 poliser i tjänst i Stockholms län. I dag finns det 3 800, en minskning med 700 poliser. Enligt länpolismästare Gunno Gunnmo har detta hittills inte påverkat brottsbekämpningen, vilket också styrks av uppgifter från Brottsförebyggande Rådet och Rikspolisstyrelsen. Siffrorna visar att brottsligheten i länet har minskat något de senaste åren. Men polisfacket ger en annan bild. Lasse Eriksson är ordförande för polisförbundet i Stockholms län och han menar att bristen på poliser gör att man tvingas till hårda prioriteringar som går ut över brottsbekämpningen.