HomO-anmälan dras tillbaka

En homosexuell man får uppemot 800 000 kronor av sin arbetsgivare, landstinget Region Skåne, mot att han drar tillbaka en anmälan han gjorde förra året till ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO.
Mannen har i sin anmälan till HomO hävdat att hans chef intagit en starkt negativ attityd mot honom efter ett utvecklingssamtal, där mannen bekräftat att han lever i ett homosexuellt förhållande. Som exempel nämner mannen att han inte fått löneförhöjningar som han har blivit lovad, och att arbetsgivaren inte vidtagit åtgärder när mannen känt sig pressad och kränkt av sina arbetskamrater. Christine Gilljam vid HomO säger till Ekot att hon är nöjd med uppgörelsen.