Lidingö hårt drabbad av det stora börsfallet

Lidingö kommun har förlorat stort på den kraftiga börsnedgången. Lidingö är en av de kommuner som sparat och placerat pengar för framtida pensionsutbetalningar i aktier och ränteobligationer. Pengarna - 600 miljoner kronor - kom från försäljningen av Lidingös energibolag i slutet av 1999.
Sedan dess har börserna fallit och Lidingös placeringar har minskat med 67 miljoner kronor i värde. Det rapporterar Ekot. Kommunförbundet anser att aktieförlusterna mycket väl kan komma att få effekter på den kommunala servicen, eftersom förlusten måste bokföras och kommunerna har ett krav på sig att finanserna ska vara i balans. Men Lidingös kommunledning anser att aktieförlusterna inte behöver räknas in när en avstämning mot det staliga balanskravet görs.