Socialchef i Habo om vårdanmälan

Bara två månader har gått sedan delar av äldreomsorgen i Habo blev privatiserad - och redan har entreprenören Attendo Care dragit på sig en anmälan enligt lex Sara.
Claes Näslund, ordförande i socialnämnden i Habo säger att han tror att man kan få räkna med problem som dom här i början av privatiseringen - men han ser allvarligt på anmälan. Det var en lördag i början av juni som en sjuksköterska på vårdhemmet i Habo upptäckte missförhållanden på Mellangården och Norrgården. Det fattades personal och de sjuka hade inte fått komma upp till frukost och inte kunnat få sin morgonmedicin. Kommunens egen personal fick gå in och hjälpa till för att reda ut situationen. En lex Sara anmälan gjordes och den går till socialnämnen i Habo. Idag har nämnden haft ett möte med Attendo och en åtgärdsplan har tagits fram. Den måste nu följas och det hela kommer följas upp kontinuerligt av socialnämnden.