Fler brott mot nykterhet men färre mot hastighet

I Sörmland rapporteras mer än dubbelt så många nykterhetsbrott mot grannlänet Östergötland. Men östergötland ligger i topp då det gäller hastighetsöverträdelser. Det visar siffror som försäkringsbolaget Folksam tagit fram
I Sörmland rapporterades ungefär 225 nyhterhetsbrott per hundra tusen invånare under förra året, vilket placerar Sörmland på en fjärde plats över länens rapporteringar. I Östergötlands län rapporterades bara drygt 110 nykterhetsbrott per hundra tusen invånare vilket placerar Östergötland näst nängst ner bland alla Sveriges län. Men när det gäller hastighetsöverträdelser ligger Östergötland i topp med knappt 4000 rapporterade hastighetsöverträdelser per hundra tusen invånare. Sörmlands län hamnar på en tredje plats av alla län i Sverige med ungefär lite över 2000 inrapporterade hastighetsöverträdelser.