Fler Poliser i Sörmland

Vid årsskiftet blir poliserna i Sörmland fler, det lovar nye länspolismästaren Per Fryksén.
Polisen i Sörmland har sedan den stora omorganisationen i januari 1997 upplevt flera tuffa år med nedskärningar och personalminskningar med missnöjd personal. Nu står Polisen Sörmland inför en ny organisation. Med ett plus i kassan och med ökade anslag kommer Polisen i Sörmland att få en markant förstärkning av resurserna, säger Per Fryksén. Inom något år passerar myndigheten 300 miljonersstrecket, vilket är en nivåhöjning med omkring 30 miljoner kronor. I gamla termer skulle det innebära 90 nya poliser men sanningen är inte riktigt så enkel, säger Per Fryksén. Hur många fler poliser det blir i Sörmland kan han inte säga men det är en tydlig ökning av personalresurser till Sörmland, enligt Per Fryksén.