Stora Enso blir ledande i Baltikum

Skogskoncernen Stora Enso planerar att köpa 66 procent av aktierna i det estniska företaget Sylvesters sågverksrörelse.
Stora Enso ska också köpa hela Sylvesters virkesanskaffningsenhet. Genom förvärvet blir Stora Enso det ledande sågverks- och virkesanskaffningsföretaget i Baltikum. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.