Parkskolan i Degerfors läggs ned?

Parkskolan i Degerfors hotas av nedläggning. Än är inga formella beslut är fattade, men enligt Barn och utbildningsnämndens ordförande, socialdemokraten Annika Engelbrektsson, måste en skola i kommunen läggas ner och Parkskolan är nämndens förslag.
Anledningen är ett vikande elevunderlag och att barn och utbildningsnämnden måste klara sparkravet på två miljoner kronor. Enligt förslaget ska en nedläggning pågå under en treårsperiod och påbörjas redan nästa år. Eleverna kommer att flyttas till andra skolor och enligt Annika Engelbrektsson är minskningar av antalet lärare i kommunen att vänta. Definitivt beslut i frågan kommer att fattas den 28 augusti.