Borgerliga presenterar gemensam valplattform

De borgerliga partierna i Uppsala läns landsting presenterade idag för första gången en gemensam valplattform. Partierna vill bland annat få bukt med landstingets dåliga ekonomi och man vill också privatisera delar av vården.
När de borgerliga landstingspartierna idag för första gången presenterade en gemensam valplattform så handlade det mycket om att den vård som idag drivs i offentlig regi inte är särskilt effektiv. Personalen vid till exempel en vårdcentral bör därför själva erbjudas att ta över driften, och är dom inte intresserade kan man tänka sig att sälja ut verksamheten till en privat intressent. En annan viktig fråga är landstingets dåliga ekonomi. Inte oväntat anser de borgerliga att den nuvarande landstingsmajoriteten, med socialdemokraterna i spetsen, gjort alldeles för lite för att komma till rätta med underskottet. Det gäller bla situationen vid Akademiska sjukhuset. - När det är en krissituation, som det faktiskt är nu, så får man ta till extraordinära åtgärder, säger Britt Pagard från centerpartiet. Så man ska sätta mer press på avdelningscheferna som faktiskt har ansvaret, fortsätter hon. Förutom ökade ansträngningar för att få ekomomin och privatiseringarna vill de borgerliga också slå vakt om akutsjukvården i Norduppland. Om det blir en borgerlig majoritet efter valet kommer det att bli slut på diskussionen om akutmottagningen i Östhammar sjukhus ska läggas ner. Det lovade Mats Sjöborg, folkpartiet: - Man vinner ingenting på att lägga ned Östhammars sjukhus. Och om vi kommer till makten garanterar vi att sjukhuset där blir kvar, säger Mats Sjöborg.