Brist på returpapper vid pappersbruken

De svenska pappersbruken är just nu i stort behov av returpapper som råvara.
I dag klarar pappersbruken produktionen tack vare omfattande import från övriga Europa. Återvinningsindustrierna tror att den varma sommaren kan vara orsaken eftersom konsumenterna väntar med att lämna sina gamla tidningar till insamlingen.