Skolverket kritiserar Al-Salam-skolan i Örebro

Den muslimska friskolan Al-Salam i Örebro kritiseras på flera punkter av skolverket, efter att de genomfört en inspektion på skolan. Det framgår av den rapport som nu är klar.

Skolverket har kommit fram till att det finns anledning att kritisera skolan pår tre olika punkter och att det på två punkter räcker med så kallad förbättring, som är en något mildare form av kritik.

Den allvarligare kritiken gäller i första hand skolans ekonomi. Den uppfyller för närvarande inte kravet på sådan stabilitet som krävs för skolverksamheten. Förra året var förlusten nästan 60 procent större än än intäkterna, och det finns ingen budget upprättad för verksamheten.

Punkt två gäller undervisningen i ämnena musik och sex och samlevned. Där följer inte skolan de regler som finns i läroplanen, vad gäller saklighet och allsidighet.

När det gäller musik så får inte barnen lyssna på modern musik, på till exempel radio eller på CD-skivor. Det är dessutom uttalat från ledningen på skolan att lärarna inte får använda instrument i undervisningen.

Vad gäller sex och samlevnad så sker den undervisningen enbart inom ämnet religion, där för övrigt Islam dominerar enligt elever och lärare. Rektorn har däremot uppgett för Skolverket att religionsundervisningen till hälften handlar om andra religioner och till hälften om Islam.

Barnen undervisas i simning på lördagskvällar, då flickor och pojkar är separerade. Det tas ut en obligatorisk kostnad som föräldrarna får betala, vilket också strider mot reglerna.

I övrigt gäller kritiken att det inte finns någon kvalitetsredovisning, att ansvarsfördelningen inom ledningen är oklar och att åtgärdsprogram bör förbättras.

Al Salam-skolans chef i Örebro vill inte kommentera kritiken utan säger bara att det har tagit för lång tid innan rapporten kommit och att de nu ska ha ett styrelsesammanträde för att se vad de kan göra.

Al Salam-skolan har nu tre månader på sig att svara Skolverket på kritiken och berätta vilka åtgärder de tänker vidta.