Konsult planlägger kustbanan

Nu har Banverket utsett en konsult som ska ta fram en järnvägsplan för elektrifieringen av Blekinge kustbana.
Uppdraget går till Tyréns Infrakonsult, som tidigare anlitats av Banverket när det gällde planen för Citytunneln under Malmö. Konsulten ska till nästa höst ta fram en plan som i detalj kommer att beskriva hur elektrifieringen av Blekingebanan ska gå till och hur den kan påverka allmänheten och boende längs banan.