Sveriges äldsta porträtt funnet

Ett porträtt som är 1 600 år gammalt har hittats vid utgrävningarna i Larv mellan Vara och Floby i Västergötland, rapporterar SR Skaraborg.
Porträttet har suttit som utsmyckning på ett band, som en krigares svärd var fästat vid. Detta är ett mycket anmärkningsvärt fynd, och det kan visa sig vara det äldsta porträttet man hittat i Sverige, säger arkeologen Bengt Nordqvist, som leder utgrävningarna i Larv. – Vi har hittat ett spänne, vars ena ände är format som ett människoansikte, säger Bengt Nordqvist. Vi ser hans ögon, näsa och mun och vi kan även se att har har haft mustasch. – Har ni hittat något liknande förut? – Nej, det har inte hittats något liknande över huvud taget i Norden tidigare, säger Bengt Nordqvist. – Var kommer fynden ífrån? Hur har de hamnat här? – Det handlar helt enkelt om att detta är ett offer. Man har offrat krigarens utrustning, hans svärd, sköldar, lansar, men även hans stridshäst, hans tygel, tygelkedjor, hans sadel och i vissa fall människan själv, berättar Bengt Nordqvist. Detta är resultat av att man har haft stora fältslag här i Västergötland för ungefär 1 500 år sedan. – Hur stor betydelse har dessa utgrävningar får vår historia? – Detta är en del av historien som vi vet väldigt lite om. Alla känner till mycket om vikingatiden, men perioden ett par hundra år före vikingatiden, den tid som vi arkeologer kallar folkvandringstiden, har vi lite kunskap om, säger Bengt Nordqvist. Därför är det extra spännande att arbeta med denna period, säger han.
Linnea Frimodig, SR Skaraborg.