Jättesatsning på sportarena i Kista och Akalla

En fotbolls- och friidrottsarena med skjutbart tak som rymmer 25 000 åskådare. Där ett av byggena som Kista Sport Vision Park planerar i Kista- och Akalla-området. I början av nästa vecka tas beslutet om markanvisning, som möjliggör denna jättesatsning.
Satsningen som Kista Sport Vision Park vill bygga är ett integrations-, utbildnings- och idrottsprojekt. Det innebär att man förutom de planerade sportanläggningarna också satsar på att bygga bostäder, en saluhall, en musikskola och ett idrottsgymnasium. Stadsbyggnadskontoret ska i dag besluta om man kommer få den markanvisning som man redan fått preliminärt tillstånd för. Själva finansieringen av satsningen är ännu inte klar. Slutnotan uppskattas i dag till fem miljarder kronor, och hur många finansiärer det kommer att krävas vet man ännu inte. Anledningen till denna jättesatsning är enligt Per-Arne Wahlstedt, bland annat att detta är ett sätt att ge många förorter en egen identitet.