Usla lekplatser gör att barn skadas

En undersökning som Hyresgästföreningen gjort visar att svenska barn riskerar att skadas i onödan eftersom lekplatserna är usla.
Sex av tio hyresvärdar hade lekplatser som inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder för lekplatser och de stickprov som gjorts i bland annat Sörmland visar att dåligt underhåll är mycket vanligt. Vana och Elin bor i Eskilstuna men dom leker inte längre på lekplatsen eftersom dom tycker att den både är otrivsam och farlig. Mer än var tredje lekplats hade klara brister i underhållet, vid var fjärde saknades skyddsräcken vid rutschbanor och lika stor andel hade farliga öppningar eller vinklar där barnen riskerade fastna eller ramla ur. Många hade också alldeles för gammal, hårt packad sand som gör att fallskador förvärras. Rolf Rosengren är ombudsman i hyresgästförening i Sörmland och har själv inte deltagit i undersökningen. Tillsammans med Sveriges Radio Sörmland besöker han tre slumpvis utvalda lekplatser och han blir förvånad, trots att han sett undersökningen, över hur dåliga lekplatserna är.