Töreboda vill locka unga till läraryrket

För att möta dagens och framtidens lärarbrist tar Töreboda kommun ett radikalt grepp. Nyligen färdigutbildade gymnasister erbjuds jobb som läraraspiranter eller lärarassistenter som ett prova på-år.
I huvudsak handlar det nya aspirant- och assistentsystemet om att skapa en kanal för framtida rekryteringsbehov. Men det finns även en annan plusfaktor - det blir fler vuxna i skolan. Något som de flesta föräldrar efterlyser, och som ger bättre möjligheter för den fast anställda lärarkåren att jobba med individuellt anpassad undervisning. I det första försöket får sex ungdomar möjlighet att testa läraryrket i ett eller två år, och de två första aspiranterna börjar redan nästa vecka.