Vill anlägga skogsbrand på Sandön

Naturvårdsverket har planer på att anlägga bränder på Gotska sandön, för att rädda sällsynta skalbaggar som är beroende av skogsbränder.

Det är länsstyrelsen i Värmland som tagit fram förslaget till åtgärder för att rädda skalbaggarna. Nu ska länsstyrelsen på Gotland se över vad förslaget innebär för Gotland och Gotska Sandön.

Att rädda de sex skalbaggsarterna kostar 57,4 miljoner kronor i hela landet. Då ingår även satsningar på att köpa mer mark på norra Gotland för att göra naturreservaten där större.

De sex skalbaggsarterna som ska räddas heter:
Gulfläckig praktbagge (Buprestis novemmaculata)
Hårig blombock (Leptura pubescens)
Raggbock (Tragosoma depsarium)
Skrovlig flatbagge (Calitys scabra)
Stubbfuktbagge (Cryptophagus lysholmi)
Tallbarkbagge (Bothrideres contractus)
Alla utom Stubbfuktbaggen finns eller har funnits på Gotland eller Gotska Sandön.

Reporter: Jonas Neuman
e-post: jonas.neuman@sr.se