Trafikpolisens effektivitet varierar i landet

Polisens rapportering om trafikbrott varierar stort mellan olika polismyndigheter i Sverige. Det visar en undersökning från Folksam.
Det är ungefär sex gånger större risk för en fortkörare att åka fast i Östergötland jämfört med Stockholms län. Folksam har jämfört antalet rapporterade brott per 100 000 innevånare och funnit att polisen i Östergötland rapporterar 2,3 gånger fler fortkörningar än kollegerna i Jönköping. –Polisen i Örebro och Dalarna har den genomgående lägsta effektiviteten i vår genomgång, säger Folksams biträdande forskningschef Maria Krafft, som tror att det handlar om prioriteringar och vilken fokus polisen har på dessa frågor. Rikspolisstyrelsens trafikansvarige Olof Egerstedt tillbakavisar kritiken. –Man gör de prioriteringar som är avvägda mot de behov och situationer som råder vid de olika polismyndigheterna, säger han.
Annika Digreus