Civil helikopter till Midlanda

Länet kan komma att bli utan räddningshelikopter från försvarsmakten, eftersom försvaret drar ner på personal som kan flyga helikoptrarna. Istället kommer ett civilt företag att sköta beredskapen på Midlanda.
Det är sjöfartsverket som köper verksamheten med räddningshelipotrar som har dygnet runt beredskap av försvaret. I dag finns det såna helikoptrar på fem platser i Sverige, men på grund av pesonalnedskärninger kommer försvaret inte att kunna ha räddningshelikoptrar på fler än tre eller fyra platser. Eftersom det inte finns någon militär flygbas, vare sig i Sundsvall eller i Visby, så ligger det nära till att försvarets helikoptrar försvinner på just de platserna, men det är ännu inte bestämt. Men då ska alltså sjöfartsverket köpa tjänsten av ett civilt företag, vilket blir dyrare. Och till en början blir det fråga om att ett utländskt företag tar över verksamheten, eftersom det i dag inte finns något företag i Sverige som kan utföra samma uppgifter som försvarets räddningshelikoptrar.