Ofarliga alger

De alger som förra veckan hittades vid Eskön var inte farliga. Provsvaren visade på grönalger och kiselalger, som båda är alger som inte bildar gift.
En sparsam förekomst av cyanobakterier, så kallade blågröna ''giftalger'' hittades också, men de var inte giftbildande. Det är först när det blir syrebrist för algerna och de blir stressade som de blir toxinbildande - alltså farliga. Stefan Väänenän vid Gävle miljökontor säger att även fast de här provsvaren inte visade några giftiga alger är det bäst att alltid vara försiktig med badandet när det är alger i vattnet.