Granskningsman synar Bruun-Eco-Mate

Företaget Bruun-Eco-Mate i Filipstad, som nyligen tecknade ett mångmiljonkontrakt med ett amerikanskt företag kommer att synas av en särskild granskningsman. Det är en minoritetsägare i företaget SIDAB - Scandinavian Innovation Development AB, som har begärt en granskning, eftersom man anser att felaktigheter har begåtts.
Bruun-Eco-Mate tecknade under sommaren ett nittonårigt avtal med amerikanska företaget Caterpillar, som ska installera energiåtervinningssystemet Eco-Mate i sina grävmaskiner. Ett avtal som kommer att få stor ekonomisk betydelse för Filipstadsföretaget i framtiden. Men det är bland annat detta avtal som nu ska granskas. SIDAB menar att avtalet har stora brister och att kontraktet skulle kunna ha varit värt ännu mer. SIDAB har inte heller fått vara med i förhandlingarna och det anses som ett avtalsbrott, liksom ett sidoavtal mellan Lars Bruun och Caterpillar som missgynnar aktieägarna i Bruun-Eco-Mate. Vice VD:n i SIDAB Lars Lindgren vill inte uttala sig i radio men han säger att SIDAB inte misstänker att några direkta olagligheter har begåtts. Huvudägaren i Filipstadsföretaget, Lars Bruun, säger i en kommentar, att det här är värre än tandvärk. SIDAB har begärt granskning vid tidigare tillfällen och att det kostat företaget 400.000 kronor. Inte vid något tillfälle har det framkommit några felaktigheter, och trots att två oberoende auktoriserade revisorer kommit till samma resultat, fortsätter SIDAB att ställa krav på vidare utredning, som enligt Lars Bruun kommer att kosta företaget ytterligare 100.000 kronor. Om den här interna missämjan kommer att påverka affärsuppgörelsen med Caterpillar är ännu oklart.