Gonorré ökar i länet

Fallen av gonorré har fördubblats i länet. Under det första halvåret i år upptäcktes tio fall av infektionen i länet, och det är fler än under hela det förra året.
Även klamydia är vanligt i länet, ända sen nittitalet har antalet fall varit större än genomsnittet för Sverige. Smittskyddsläkare Ingegerd Hökeberg på länssjukhuset i Gävle säger att det verkar som att folk är omedvetna om dom risker dom tar när de inte skyddar sig. Att använda kondom vid tillfälliga sexuella relationer skyddar inte bara mot könssjukdomar utan även mot HIV, poängterar hon.