Myggprojekt i Österfärnebo i farozonen

På många håll i Österfärnebo har myggplågan slagit till den här sommaren. Men samtidigt som myggen blir ett allt större problem, så är myggbekämpningsprojktet nu hotat.
Än så har de ansvariga för projektet fått något besked om det blir något fortsatt ekonomiskt stöd från stat och kommun. Senast den sista oktober måste de ansvariga för besprutningsprojektet få ett besked, annanrs tvingas de inleda en avvecklingsplan.