Kommunstrid hotar körstämma

Nästa års Körstämma i Skinnskatteberg, den 22:a i ordningen, riskerar att stoppas. Kultur- och fritidsnämnden har inte anslagit några pengar för nästa år och förutom att körstämman alltså hotas, innebär också att de två personer som jobbar på heltid med stämman blir utan jobb.
Bakgrunden är att nämnden kräver att körstämmorna i fortsättningen skall vara en angelägenhet för hela den kommunala förvaltningen - inte bara för kultur- och fritid. Nämnden vill ha ett bidrag på 300.000 kronor årligen om de ska fortsätta att arrangera stämmorna i fortsättningen. Budgetberedningen har inte reagerat på kultur- och fritidsnämndens budget trots att det tydligt framgår att det inte finns en krona till 2003 års körstämma, som som skulle kosta dryga miljonen. Det handlar alltså om pengar där varje stämma är en ekonomisk utmaning men också om arbetsbelastningen på förvaltningen där två tjänstemän på heltid arbetat med stämman. Det är en tung belastning på kultur- och fritid, det säger Kurt Nilsson, kulturchef i Skinnskatteberg till P4 Västmanland.