Farliga lekplatser

De allra flesta lekplatser brister i säkerhet. Det visar en undersökning som hyresgästföreningen har gjort. I Sjuhärad var alla undersökta lekplatser farliga.
Hyresgästföreningen har granskat hur många av landets hyresvärdar som uppfyller säkerhetsstandarden på sina lekplatser. Av 13 slumpvis undersökta lekplatser i Sjuhäradsbygden var det inte en enda som uppfyllde säkerhetskraven. Alla lekplatserna hade farliga klätterställningar, rutchbanor eller gungor. Varje år skadas 12 000 barn i Sverige vid lekplatsolyckor, dödsfall är däremot ovanligt.