Giftiga vindruvor i handeln

Det giftiga bekämpningsmedlet Monokrotofos kan finnas i vindruvor från Cypern, och Livsmedelsverket uppmanar konsumenter att inte äta vindruvor som importerats från Cypern.
Vindruvorna kan finnas i alla affärer. Den som äter förgiftade vindruvor från Cypern kan bland annat få yrsel, dim-syn, kräkningar och andningssvårigheter. Livsmedelsverket vill därför att konsumenter som redan köpt vindruvor med okänt ursprungsland ska slänga vindruvorna.