Fler parkeringsplatser vid sjukhuset

Politikerna har sagt ja till att riva Gamla huvudentrén, Lundgrenska villan och en gymnastiksal vid Sjukhuset i Halmstad.
Rivningslovet blir nu startskottet för att skapa fler parkeringsplatser och att bygga om mottagningar. Men det blir inga nya vårdplatser, enligt Leif Haraldsson, fastighetsdirektör på landstinget. Den stora vinsten med ombyggnaden är att tillgängligheten för patienterna ökar, säger Haraldsson till P4 Radio Halland.