Barn skadas på lekplatser

Varje år skadas cirka 12 000 barn i lekplatsolyckor. Och det är fler än dem som skadas i trafiken.
Enligt Hyresgästföreningen beror bristerna på hyresvärdarna som inte tar ansvar för barnens lekplatser. Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att säkerhetsstandarden följs. Hyresgästföreningen har inspekterat 341 lekplatser över hela landet, och kunde då konstatera att hela 75 procent av lekplatserna hade brister. Situationen i Västmanland är varken bättre eller sämre än i övriga landet, enligt Åge Ringstad, ordförande för Hyresgästföreningen på Bäckby i Västerås, som deltagit i lekplatsinspektionen. De allvarligaste säkerhetsriskerna är öppningar där barn kan fastna med huvudet, vinklar där barn kan fastna med till exempel en arm eller ett kapuschongsnöre, för lite fritt utrymme kring lekredskapen, främmande föremål i sanden, utstickande spikar eller trä som har gått sönder. Enligt Åge Ringstad är det vanligt med för hård eller för lite sand under t.ex klätterställningar och gungor. - Det kan leda till allvarliga och i värsta fall livslånga skador om ett barn ramlar ner. Ett lass sand är inte så dyrt att det ska behöva inträffa, säger Åge Ringstad till P4 Västmanland.