Katastrofernas geografi

P1 tisdag 12 december kl 12.10, 23.40 och lördag 18.40

Lever vi i katastrofernas tidsålder? Eller är de stora händelserna en naturlig del av jordens funktioner, medan mänskligheten är sin egen olyckas skapare? Följ med på en resa med början i Pompeji år 79 och slut i Sydsveriges skogar i januari 2005. I programmet medverkar bl a arkeologen Monica Nilsson, maringeologen Martin Jakobsson - och naturgeografen Peter Schlyter som själv hamnade mitt i stormen Gudrun och blev vittne till hur det skogslandskap han studerar i sin forskning skövlades av naturkrafterna.

Redaktör: Mats Carlsson Lénart