För många blir frisörer

Det utbildas för många frisörer i Sverige. Det menar frisörernas branschförbund - många elever går ut i arbetslöshet och fler har svårt att få en praktikplats, enligt förbundet. Cecilia Tholinsson, nyutbildad frisör från Almåsgymnasiet i Borås, känner väl igen sig.

En del får ingen praktikplats och många vittnar om hur svårt det är att få en lärlingsplats efter den treåriga grundutbildningen. Praktikplatsen är nödvändigt om man ska kunna ta sitt gesällbrev. Gesällbrevet är i princip det samma för en frisör som ett taxilegitimation är för en taxiförare. Cecilia Tholinsson är en av dom som fått kämpa för sin plats. Efter ett antal nej var hon till slut tvungen att bli egen företagare och kan nu göra sin praktik på salong Hair people i Borås. Men Almåsgymnasiets rektor Margareta Bangsgaard håller inte med om att skolan tar in för många frisörelever i förhållande till hur arbetsmarknaden ser ut. Branschförbundet är oroliga för att allt fler elever inte får en möjlighet att ta sitt gesällbrev då konkurrensen om praktikplatserna ökat i takt med elevantalet.  Göran Nyström som är utbildningschef för sveriges frisörföretagare anser att det borde vara ett krav att ha gesällbrev för att få arbeta som frisör, och så är det inte idag. Vidare tycker han att skolorna i större utsträckning ska anpassa utbildningarna efter arbetsmarknaden.