Få läkare anmäler indragning av körkort

Trots att läkare är skyldiga att anmäla när en patient inte längre bör ha körkort, är det få som gör det. Det visar en rapport från Huddinge universitetssjukhus.
Bland de sjukdomar det handlar om finns till exempel alkoholism, men där är det mycket sällsynt med anmälningar, något man ser allvarligt på från Vägverkets sida, enligt Lars Englund, chefläkare på Vägverket. – Vad beror det på? – Det är svårt att få missbrukare att söka hjäp för sin sjukdom och när de då äntligen verkligen söker hjälp, då är det inte det första en läkare tänker på att dra ifrån dem körkortet, säger Lars Englund. Ingen tillfällighet Han säger att det i de flesta fall, där en person som kört onykter omkommer i en bilolycka, inte är någon tillfällighet att han eller hon är onykter. Oftast handlar det om alkoholister som kört onyktra vid flera tillfällen, säger Lars Englund. Undersökningen, som gjorts vid Huddinge universitetssjukhus, och omfattar åtta län i landet, visar att många läkare struntar i eller saknar kunskap för att kunna bedöma vilka patienter som inte bör få ha kvar sitt körkort. Enligt Lars Englund skulle olycksstatistiken kunna förbättras betydligt om läkare valde att anmäla olämpliga förare. Dålig kunskap Men en enkätundersökning, som har gjorts bland läkare, visar att kunskapen när det gäller att bedöma vilka som inte bör ha körkort är dålig. Från Vägverkets sida bedrivs ett informationsarbete kring den här frågan, en särskild lärobok i trafikmedicin har tagits fram och representanter från Vägverket håller också föredrag för läkare för att öka kunskaperna Svårt att anmäla Lars Englund tror alltså att läkarna i många fall tycker det är svårt att anmäla. Ändå är det många, framför allt på äldre dar, som vill ha klart besked om när det är dags att sluta köra, säger han. – Det har vi hört från pensionärsorganisationerna, som säger att många gamla väntar på att doktorn sk asäga till när det är dags att sluta köra. Man förväntar sig på doktorns bedömning att läkaren har det i åtanke, säger Lars Englund, chefeläkare vid Vägverket.
Maria Blomquist