Fagerhults vinst ökar

Belysningsföretaget Fagerhult i Habo redovisar en lite ökad vinst på drygt 57 miljoner kronor för årets sex första månader.
Det kan jämföras med en vinst på drygt 55 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Omsättningen ökade med 8,5 procent till nästan 740 miljoner kronor.