Nämnden väntade förgäves

Kommunledningen reagerade aldrig på att kultur- och fritidsnämnden inte avsatt några pengar till körstämman i Skinnskatteberg i sitt budgetförslag.
Utan pengar för stämman blev två tjänstemän, som enbart jobbar med stämman, uppsagda från årsskiftet. Det nämnden hade hoppats på var att kommunledningen skulle ta upp frågan om nästa års stämma, men man fick ingen reaktion. Måna Mattsson är kommunalråd och ordförande i budgetberedningen. - Jag förväntar mig ett förslag från den grupp som ändå är tillsatt för att diskutera körstämmans fortlevnad, säger hon. Måna Mattsson tar inte på sig något ansvar för att frågan om körstämman inte tagits upp. - Det är inte jag som beslutar om det blir någon körstämma, utan kultur- och fritidsnämnden, och har de funderingar på att inte göra någon körstämma bör man ju diskutera det på någon annan nivå.