Fel signaler av länsrättsbeslut

Länsrättens beslut att Rederi AB Gotland slipper betala böter för svartbygget vid Magasin 3 i Visby hamn kan ge fel signaler - att det är okej att bygga plank och scener utan bygglov, bara de rivs när sommaren är slut, befarar Christine Edström, chef på stadsarkitektkontoret.
Rederiet äger fastigheten men har arrenderat ut den. Och länsrätten anser att det är arrendatorn och inte fastighetsägaren som ska krävas på eventuella böter. Hans Klintbom, kommunstyrelsens ordförande, säger att den här frågan kan komma att diskuteras på kommunövergripande nivå, för att det inte ska hända igen.