IMF-lån till krisländer

Internationella Valutafonden, IMF, har beslutat om lån till Argentina och Brasilien för att försöka hindra att den ekonomiska krisen sprider sig.
Argentina får ett omedelbart lån på motsvarande 15 miljarder kronor. För Brasiliens räkning avsätter internationella valutafonden en summa på närmare 160 miljarder kronor att finnas till hands. Valutafonden har också beslutat att betala ut närmare 16 miljarder kronor till Turkiet från ett tidigare beviljat lån.