Al Salamskolan kritiseras för att inte låta barnen lyssna på modern musik

Skolverket riktar stark kritik mot att muslimska Al Salamskolan i Örebro inte låter barnen på skolan få lyssna på modern musik, och lärarna får inte använda musikinstrument i sin undervisning - med undantag för enkla rytminstrument.
Al-Salamskolan drivs av Al-Risalah Skandinaviska Stiftelse, med ekonomiskt stöd från Saudiarabien.

De religionsinriktningar som förespråkas på skolan är då Wahabismen, eller Salafismen som den ibland också kallas, där man söker sig tillbaka till islams rötter. Och där finns nog också en av förklaringarna till att skolan inte lever upp till läroplanens krav när det gäller musikundervisning - det menar Abd Al Haqq Kielan, som är imam för svenska Islamiska samfundet.