Infekterad konflikt i Kolsva

Personliga motsättningar har lett till en infekterad konflikt inom ledningen för kommundelsnämnden i Kolsva. Den förre förvaltningschefen Ulf Svansbo hoppade av, eftersom han inte orkade med arbetsmiljön längre.
Även kommundelsnämndens ordförande, socialdemokraten Dolores Karlsson, har bestämt sig för att sluta efter höstens val, men det säger hon sig ha bestämt sig för redan innan konflikterna seglade upp. Hon har suttit i åtta år och tycker det är dags för andra att ta över. De svåra personliga motsättningarna får politiska konsekvenser; det har uppstått en spricka i den socialdemokratiska gruppen i Kolsva. Gruppen lyckades inte enas om hur förvaltningsledningen ska se ut när Ulf Svansbo slutar som förvaltningschef den första september. Det fanns ett förslag om hur situationen skulle kunna lösas tillfälligt, med en samordnare som skulle hålla i förvaltningsledningen. Men socilademokraternas Dolores Karlsson, ordförande i kommundelsnämnden, fick oväntat majoriteten i sin egen partigrupp emot sig, och förslaget gick inte att genomföra. Det gör att det troligen, som det ser ut nu, kommer bli kommunpolitikerna i Köping som får försöka lösa situatitonen, och utse en tillfällig förvaltningschef. Sedan tidigare finns en debatt om hela kommundelsnämndens framtid, där moderaterna i Köping vill avskaffa kommundelsnämnden.