Farliga ränder bort från vägarna

Över hela Sverige håller man på att skrapa bort övergångsställen på gatorna, något som kan verka både förvirrande och irriterande för både fotgängare och bilister. Anledningen till att man gör så här är ett försök att höja trafiksäkerheten.
Fotgängarna har nämligen blivit alldeles för oförsiktiga sedan den nya lagen om väjningsplikt infördes för drygt ett år sedan och antalet svårt skadade på övergångsställen har fördubblats. Genom att ta bort många obevakade övergångsställen hoppas man nu att folk ska se sig om lite mer innan man går ut i gatan.