Kritk mot Uppsala kommun tillbakavisas

Socialdemokratiska kommunalrådet Lena Hartwig håller inte med om att Uppsala kommun inte lever upp till FN:s barnkonvention om att sätta barnens bästa i centrum, något som barnombudsmannen i Uppsala framförde i morse.
- I olika sammanhang så försöker vi faktiskt att efterleva det som vi har ställt upp på, genom att satsa mer pengar på både förskolan och grundskolan, säger Lena Hartwig. Barnombudsmannen i Uppsala Gunilla Oltner kritiserar Uppsala för att i flera avseenden inte sätta barnens bästa i centrum när dom kommunala besluten tas. Bland annat är det barngruppernas storlek som hon kritiserar. Hon tycker inte att det räcker med att som kommunledningen nu gjort sätta 15 barn som en maxgräns för grupperna med dom yngsta barnen. Gunilla Oltner pekar också på att fler barn nu vistas 10-12 timmar på dagis efter det att maxtaxan infördes. Lena Hartwig säger att hon som politiker inte kan detaljreglera det utan att det måste vara föräldrarnas sak. Men Lena Hartwig tycker att kritiken på en punkt är riktig, nämligen att där resurser fattas i dag för förbättringar för barnen så måste ett handlingsprogram för framtida åtgärder sättas upp.