Lägerledning svarar på kritik

Reportaget om upphittad ammunition var inte journalistiskt utfört enligt lägerledningen.
Det TV-reportage om att scouter hittat ammunition på lägerområdet utanför Kristianstad var inte journalistiskt utfört, säger Monika Alsén som är vice lägerchef. Och det är anledningen till att lägerledningen bestämde att det inte skulle få sändas via lägrets intern-TV. De scouter som velat har under veckan fått lära sig hur man gör ett TV-reportage under ledning av journalister från regionala TV-program. Men det viktiga var inte att reportaget skulle sändas, utan att scouterna lärde sig arbeta journalistiskt säger Monika Alsén. Men de regionala TV-journalister som varit ansvariga för aktiviteten rörlig bild ansåg att det var censur och säger att det är meningslöst för scouterna att göra reportage som lägerledningen sedan stoppar. Därför beslöt journalisterna att lägga ner aktiviteten. Reportaget handlade om de gamla ammunitionshylsor som scouterna har hittat inne på lägerområdet, som tidigare varit övningsfält för pansarvagnar. Och de tre scouterna gjorde därför en intervju med lägerledningen om ammunitionen var farlig. Men lägerledningen tyckte alltså inte att reportaget var journalistiskt utfört. Bland annat påstår lägerledningen att de tre scouterna borde talat om vilka frågor de skulle ställa innan de gjorde intervjun.