Otjänligt vatten i Gesunda

Dricksvattnet i Gesunda i Mora har vid en rutinkontroll visat sig ha något förhöjda bakteriehalter. Orsaken är okänd.
Vattnet ska inte användas till dryck, matlagning eller annan livsmedelshantering utan föregående kokning, meddelar Moravatten. Byborna kan få veta mer genom information som lämnas i brevlådorna i eftermiddag och dessutom sätts upp på byns anslagstavla.