Platsbrist på neonatalavdelning i Uppsala utreds

Socialstyrelsen ska utreda händelsen med det svenska par som skickades till Åbo i Finland för en för tidig födsel av tvillingar. Orsaken var platsbrist på neonatalvården i Uppsala. I Finland avled båda barnen.
Socialstyrelsens tillsynsenhet ser händelsen som mycket ovanlig och anser att det därför finns anledning att utreda den. Man ska också granska statistik om resurser i förlossningsvården och hur resursbristen påverkat just denna händelse.