Saneringen klar på Strömsberg

Strömsbergsdammen i Jönköping visar nu normala pH-värden efter det stora utsläppet av lut från Arlas mejeri i början av juli. Lennart Jacobsson är projektchef på Arla och han säger att värdena ligger mellan 6,5 och 7,1 och det är till och med lägre än normala värden för dammen.
På måndag ska Arla lämna den senaste rapporten till länsstyrelsen som då tar beslut om saneringsarbetet kan avslutas helt. Även om så blir fallet säger Jacobsson att Arla ändå kommer följa upp värdena i dammen hela hösten.