Nytt kriscentrum för kvinnor i Linnéstaden

Kriscentrum för kvinnor i Linnéstaden ska äntligen få nya lokaler. Flera års trångboddhet har gjort att många kvinnor inte fått hjälp med skyddat boende, men nu ska ett äldreboende byggas om för att ge fler platser och en ny jour- och samtalsmottagning.
Kriscentrum för kvinnor är Göteborgs enda kommunala kvinnojour och har länge brottats med lokalproblem. Trots att frågan enligt kommunen varit prioriterad har det inte gått att hitta en ersättning för lokalerna på Linnégatan med bara fem jourplatser. Förra året tvingades kvinnojouren säga nej till 195 kvinnor som behövde akut hjälp - medan 63 kvinnor och deras barn kunde tas emot. Men nästa höst ska det enligt planerna se annorlunda ut. Då ska några våningar på ett äldreboende på Carl Grimbergsgatan ha byggts om och platserna i skyddat boende ökar från fem till 12. Personalstyrkan ökar samtidigt från 11 till 14 tjänster. Kostnaden för ombyggnaden blir drygt 10 miljoner och driftskostnaden ökar med nära 3 miljoner, enligt det förslag som stadsdelsnämnden tar ställning till på tisdag i nästa vecka och så småningom också kommunstyrelsen.