Socialförvaltningen anlitar bemanningsföretag

Socialförvaltningen i Eskilstuna har för första gången tvingats anlita ett bemanningsföretag för att klara bemanningen på utredningensenheten i sommar, en enhet som ansvarar för LVU-utredningar, dvs Lagen om vård av unga.
Under knappt två månader har man haft en utbildad socionom anställd. Maragete Lundgren, enhetschef inom individ- och familjeomsorgen säger att det inte är bra att i större utsträckning anlita bemanningspersonal eftersom man förlorar i kontinuitet i det sociala arbetet med familjerna, men i det här enskilda fallet har det inte funnits några problem.