Alla markbor kan bli politiker med nytt förslag

Marborna ska få möjlighet att komma med förslag i kommunen. Dessutom ska politiska möten hållas där allmänheten får delta. Men några öppna kommunstyrelsemöten blir det inte.
I den mån politiska beslut inte avgörs i kommunhusets korridorer så avgörs de på kommunstyrelsens möten. Kanske var det därför som Markbygdspartiets Henry Sandahl föreslog att dessa kommunstyrelsemöten skulle öppnas för allmänheten så att vanligt folk kunde höra hur politikerna resonerade. Så har man det i Borås, exempelvis. Men kommunstyrelsemötena i Mark förblir stängda. Efter två års utredande så föreslår nu istället kommunledningen en helt ny sorts möten inför varje ks-möte: Politiska samtal, där markborna ska kunna möta politikerna och diskutera med dem. Socialdemokraternas ledare, Pelle Pellby, tycker att det är BÄTTRE än öppna kommunstyrelsemöten. För där få allmänheten inte yttra sig. Det får de däremot i de politiska samtalen och sedan får politikerna möjlighet att fundera på det de hört innan de ska fatta sina beslut i kommunstyrelsen. Nu återstår att se om markborna är intresserade av att möta och prata med sina politiker. För de politiska samtalen föreslås till en början bara på försök.