Boliden tillbakavisar kritiken från EU

För några dagar sedan uttryckte EU-kommissionären Loyola de Palacio skarp kritik mot Boliden på grund av dammolyckan vid den spanska gruvan Los Frailes.
Nu svarar Boliden att om de Palacio är rätt citerad så är det anmärkningsvärt både när det gäller synen på Sverige och företaget. Boliden kommer att begära en skriftlig förklaring till det kritiska uttalandet. Företaget pekar i sitt svar på att både det spanska rättsväsendet och en internationell haverikommission helt friat Boliden från ansvar för dammolyckan.