Koistinen och Bodström besöker länet i helgen

Idag besöker Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI:s partiledare Kerstin Koistinen länet.
Koistinen har hållit informationsmöten i Örebro och Kumla. Och justitieminister Thomas Bodström besöker norra länsdelen idag. Han har medverkat på torgmöten i Lindesberg och Ljusnarsberg. Om en halvtimme ska han vara med på valupptakten i Hällefors och klockan fyra är det valupptakt i Nora. I morgon får Lekeberg och Askersund besök av Bodström.