Gymnasiesamarbete över länsgränsen

Ett samarbete mellan gymnasierna i Västerås och Eskilstuna håller nu på att bli verklighet, efter att ha diskuterats i flera år.
Det första steget blir samverkan om idrottsgymnasier, som kan dra i gång från nästa läsår, höstterminen 2003.